Wielschoffel

Wielschoffel
een wielschoffel heeft veel verschillende funkties, afhankelijk van het gereedschap dat er onder hangt
de tegenwoordig meest gebruikte funktie is grindpaden en schelpenpaden van onkruid ontdoen
ook in moestuinen en bij kwekerijen die in volle grond kweken worden ze gebruikt
In moestuinen gaat er dan vaak een groeventrekker of aanaarder onder